जुनसुकै पार्टीबाट उठे पनि मेरो सपोर्ट छ; रबिलाई लडाउन खोज्नेलाई बाँकी राख्दिन भन्दै तात्तिए BINAYA

मनोरञ्जन

Sharing is caring!

जुनसुकै पार्टीबाट उठे पनि मेरो सपोर्ट छ; रबिलाई लडाउन खोज्नेलाई बाँकी राख्दिन भन्दै तात्तिए BINAYA

 

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.