दुःखद खबर😭😭😭!!#RIP😭😭😭 १ मिनेट भित्र १००० जना बढीको मृ”त्यु,कै”यौंको रु”वाबासी, हेर्नुहोस क”हाली”लाग्दो भीडियो

मनोरञ्जन

Sharing is caring!

दुःखद खबर😭😭😭!!#RIP😭😭😭

१ मिनेट भित्र १००० जना बढीको मृ”त्यु,कै”यौंको रु”वाबासी, हेर्नुहोस क”हाली”लाग्दो भीडियोयति थोरै समय तर १,००० जना बढीको मृत्”यु अरु भएको छ। अफगा”निस्”तानमा श”क्ति”शाली भू”क”म्प गएको छ। गएको श”क्तिशा”ली भूक”म्पबाट १,००० धेरै जनाको मृत्””यु भएको छ । क”म्तिमा १५० जना घाइ”ते भएका छन् ।

 

अफगा”निस्तानको खो”स्त सहरभन्दा करिब ४४ किलो”मिटर टा”ढा केन्द्र”वि”न्दु भएर ६.१ म्याग्नि”च्युटको भूक”म्प गएको थियो

 

त्यसको ध”क्का पा”किस्तान र भा”रत,”मा समेत मह”सुस भएको थियो । अझै कति म”रेका छन् साथै कति क्ष””ति भएको सबै जान’कारी पाई सके”को छै

 

हेर्नुहोस भिडियोन। ।

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.