रबिको बिरोध गर्नेहरु देशद्रोही हुन्; एक हैन हजारौं रबिको जरुरत छ भन्दै गर्जिए

मनोरञ्जन

Sharing is caring!

रबिको बिरोध गर्नेहरु देशद्रोही हुन्; एक हैन हजारौं रबिको जरुरत छ भन्दै गर्जिए SAJAN BISWOKARMA

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.