बालेनले काठमाडौंमा मेट्रो रेल कुदाउन थाले यस्तो काम ! विदेशी इन्जिनियर चकित, काठमाडौँमा हुदै चमत्कार

मनोरञ्जन

Sharing is caring!

बालेनले काठमाडौंमा मेट्रो रेल कुदाउन थाले यस्तो काम ! विदेशी इन्जिनियर चकित, काठमाडौँमा हुदै चमत्कार

 

 

 

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.